Cauta pe site:  
     Prima pagină » Contact » Telefoane PMB Micşorează fontul Măreşte Fontul  
  Lista numerelor de telefon
Primăria Municipiului Bucureşti

B-dul Regina Elisabeta
nr. 47, Sector 5, Bucureşti
telefon: 021.305.55.00
dispecerat: 0800.800.868
TELEFOANE - P.M.B. INTERIOR
ADMINISTRATOR PUBLIC
ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETARIAT 1176
   
CABINET PRIMAR GENERAL 
CABINET PRIMAR GENERAL SECRETARIAT 1110/1111
   
CABINET VICEPRIMAR 1
CABINET VICEPRIMAR 1  
Secretariat  2101
   
CABINET VICEPRIMAR 2
CABINET VICEPRIMAR 2  
Secretariat  2201
   
SECRETAR GENERAL 
SECRETAR GENERAL   
Secretariat  3102
   
CABINET SECRETAR GENERAL
CABINET SECRETAR GENERAL  
Secretariat  3102/3043
   
CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL
SERVICIUL CONTROL INSTITUTIONAL  
SERVICIUL CONTROLUL GESTIONARII SI UTILIZARII FONDURILOR  
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 1164/1165
   
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Secretariat 4101
DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET
Secretariat 4147
SERVICIUL FINANCIAR   
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE 4129
BIROUL FINANCIAR INVESTITII 4141
SERVICIUL CONTABILITATE 4165
SERVICIUL ELABORARE ŞI EXECUŢIE BUGET 4125/4175
SERVICIUL RAPORTARE EXECUŢIE BUGET 4123/4126
COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 4112
DIRECŢIA VENITURI
Secretariat 5095
SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI CREANŢE 5038/5042
SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI ŞI TAXE 5099
SERVICIUL EXECUTARE SILITA 5045
COMPARTIMENTUL EXECUŢIE BUGETARĂ VENITURI
5044
   
DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
Secretariat  
SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ 2010
DIRECŢIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ
Secretariat 2015/2016
   
DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII
Secretariat 2040
DIRECŢIA PLANIFICARE INVESTIŢII
SERVICIUL LUCRARI INVESTIŢII 2041/2042/2043
SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT 2062/2061
DIRECŢIA URMĂRIRE PROIECTE
SERVICIUL CONTRACTE 2066
SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI 2064/2063
   
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
Secretariat 2044
DIRECŢIA FONDURI NERAMBURSABILE
Secretariat  
SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE 2046/2089/2090/2093
SERVICIUL PROIECTE POIM 2048/2091/2092
BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE 2401
BIROUL DERULARE SI RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE 2045/2094
SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA 2073/2087/2088
Secretariat 2044
   
DIRECŢIA GENERALĂ URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Secretariat ARHITECT ȘEF 3038/3039
DIRECŢIA URBANISM
Secretariat  
SERVICIUL DE URBANISM 3045/3046/3047/3048/309
SERVICIUL DE AUTORIZARE 3041/3042/3051/3052/3053/3054/3072
SERVICIUL REȚELE EDILITARE 3056/3057/3059/3060/3061
SERVICIUL PROIECTE URBANE 3036/3037/3035/3034
SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ 3074
   
DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE ŞI RELAŢIA CU CGMB
Secretariat  
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
Secretariat 3064
SERVICIUL EVIDENŢĂ URMARIRE ACTE ADMINISTRATIVE 3062/3065
SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE 3068/3069/3066/3091/3067
COMPARTIMENTUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 3070
DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI JURIDICĂ 
Secretariat 3028/3029
SERVIICUL TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 3022/3044/3021
BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 544/2001  
SERVICIUL ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI TEHNICĂ LEGISLATIVĂ
3032/3031
SERVICIUL ASISTARE COMISII 3033
SERVICIUL EVIDENTA HOTARARI C.G.M.B..
3026/3027
DIRECŢIA RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ
Secretariat 5079
SERVICIUL RELAŢII CU CETĂŢENII 021.302.15.15
SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENŢE 021.302.15.29
SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENŢE 021.794.44.74/0800.800.868/0747.077.778
   
DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE
Secretariat 2022/2023
DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE
Secretariat 2022/2023
SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANAL 2020
SERVICIUL MANAGEMENT DEŞEURI, SALUBRITATE
2028
DIRECŢIA SERVICII INTEGRATE
Secretariat 2022/2023
SERVICIUL TERMOENERGETIC 2039
COMPARTIMENTUL EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 2039
SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC  2030/2031/1124
SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT 2034/2037/2038
SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR INTEGRATE 2035
SERVICIUL DEZINSECŢIE, DERATIZARE, DEZINFECŢIE 2029
SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ 2025/2036/2017/2018
   
DIRECŢIA GENERALĂ ACHIZIŢII PUBLICE
Secretariat  
DIRECŢIA PLANIFICARE ACHIZIŢII 5003
DIRECŢIA PROCEDURI 5000
SERVICIUL INIŢIERE PROCEDURI 5001/5011/5004/5014/5084/5002
SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIŢII 5103/5083/5012/5005
SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE 5085/5006
   
DIRECŢIA GENERALĂ SITUAŢII DE URGENŢĂ, STATISTICI ŞI STRATEGII
Secretariat 4041
SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ 1140/1142/1139/1180
DIRECŢIA INZESTRARE MATERIALA SI SITUATII DE URGENTA  
SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE SI PLANURI OPERATIVE 4043
SERVICIUL SUPORT LOGISTIC SI VOLUNTARIAT PENTRU SITUATII DE URGENTA 4025
DIRECŢIA STATISTICI ŞI STRATEGII
SERVICIUL STATISTICĂ 4182
SERVICIUL STRATEGIE 
1133
   
DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ
Secretariat 4022
DIRECŢIA INFORMATICĂ
Secretariat 4023
SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE  
SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ  
DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Secretariat 4010
SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV 4019
COMPARTIMENTUL MUNCITORI  
COMPARTIMENTUL DE DESERVIRE 4019
SERVICIUL PARC AUTO ŞI POŞTĂ 4014
SERVICIUL PARC AUTO ŞI POŞTĂ/ CURIERAT 5057S
COMPARTIMENTUL CONDUCATORI AUTO 4014
COMPARTIMENTUL POMPIERI 5015
SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII 4188
DIRECŢIA PATRIMONIU
Secretariat 5020
SERVICIUL EVIDENŢĂ PATRIMONIU 5030/5031/5032
SERVICIUL CADASTRU 5017/5018/5028
SERVICIUL SPAŢIU LOCATIV ŞI CU ALTĂ DESTINAŢIE  
Secretariat 5070
SERVICIUL CONCESIONARI 5013/5035/5036/5010
BIROUL EXPROPRIERI 5998
DIRECŢIA DE MEDIU
Secretariat 4108
SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂŢII MEDIULUI 4164
SERVICIUL AVIZE ŞI ACORDURI 4153
SERVICIUL MONITORIZARE SPATII VERZI 4156
SERVICIUL ECOLOGIE URBANA 4107
DIRECŢIA JURIDIC
Secretariat 3017
Secretariat Legea 10/2001 3003
SERVICIUL EVIDENŢĂ ANALIZĂ, SOLUŢIONARE ŞI GESTIUNE NOTIFICARI LEGEA NR. 10/2001 3023/3080/3000/3011
BIROUL ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE PETIŢII LEGILE PROPRIETĂŢII 3011
SERVICIUL INSTANŢE CIVILE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 3005/3007/3071/3013/3016
BIROUL CAUZE COMERCIALE 3103
BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE 3014
SERVICIUL LEGISLATIE 3015
DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Secretariat 2060/2074
SERVICIUL SALARIZARE SI ORGANIZARE 2055/2056/2057/2058/2059
SERVICIUL EVIDENŢĂ PERSONAL 2070/2071/2072
SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUŢII PUBLICE  2069/2054/2077
DIRECŢIA AUDITUL SI MANAGEMENTUL CALITATII 4016
DIRECŢIA DE INTEGRITATE
Secretariat  
SERVICIUL ANALIZA INFORMATIILOR SI COOPERARE INTERINSTITUTIONALA
6001
SERVICIUL METODOLOGII, STUDII SI PROIECTII ANTICORUPTIE / ABUZURI PROFESIONALE 1188
SERVICIUL DE MONITORIZARE / VERIFICARE A ACTIVITATII STRUCTURILOR DIN CADRUL PMB SI SUBORDONATE 1198
DIRECŢIA TRANSPORTURI
Secretariat  
SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC 2009/2012
SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO 2011/2013
SERVICIUL PARKING 2012
BIROUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN 2011/2082
SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI 2011
DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN
Secretariat 1209
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE 1156
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 1157
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMARIRE RECOMANDĂRI 4183
DIRECŢIA GUVERNANTA CORPORATIVA  
Secretariat 2080
DIRECŢIA DE PRESĂ  
SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ 5096
SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA 5102/5513
SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA 5097
SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ  
DIRECŢIA RELAŢIA CU ONG, SINDICATE ŞI PATRONATE
1131/1132
DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE ŞI PROTOCOL
Secretariat 1149
SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNA 1178
SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNA 1196
DIRECŢIA CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, TURISM
SERVICIUL CULTURĂ 2052
SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT, TURISM 2051
SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT, TURISM 2067
SERVICIUL EURO - 2020
Secretariat ----------------------
SERVICIUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 4171/4170/4169/4168/4167
   
BIROUL DOCUMENTE SECRETE
  ------------------------
 
Primaria municipiului Bucuresti © 1996 - 2019